Gepubliceerd op woensdag 26 september 2012 13:46
Geschreven door Frans

 Contributie

Zoals elke vereniging is ook Scouting St. Rumoldus afhankelijk van de contributie-inkomsten. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat de vereniging regelmatig contributie ontvangt. Hiervoor zijn enkele regels opgesteld:

-     De contributie voor de Bevers, Welpen en Scouts bedraagt

€ 9,00 per maand.

-     De contributie voor de Explorers en Roverscouts bedraagt

€ 13,50 per maand.

-     De contributie kan worden voldaan door storting op IBAN rekening nummer NL77ABNA0575127015 t.n.v. Stichting Scouting St.Rumoldus.
De contributie dient vóór de 10e van de maand te zijn voldaan. Bij het inschrijfformulier dat uw kind meekrijgt, zit een machtiging. Hiermee machtigt u de penningmeester, tot wederopzegging, om maandelijks de contributie van uw bankrekening te incasseren.

Om achterstanden of te late betalingen te voorkomen wordt dringend verzocht om gebruik te maken van deze machtiging

Voordeel van deze machtiging is tevens, dat de penningmeester bij beëindiging van het lidmaatschap de contributiebetaling meteen kan stopzetten en na het overvliegen van uw zoon/dochter naar de senioren-speltakken de hoogte van de contributie kan aanpassen.

Indien u geen gebruik wilt maken van het machtigingsformulier heeft het onze voorkeur om maandelijks automatisch middels een periodieke overboeking de contributie te laten storten op bovenstaand IBAN nummer. Wijzigingen moet u dan uiteraard zelf doorvoeren.

Met ingang van 1 januari 2015 kunt u ook sparen voor het zomerkamp.

Op het machtingsformulier kunt u aangeven of u € 5,00 of € 10,00 maandelijks wilt sparen. Dit bedrag wordt dan tegelijk met de contributie geïncasseerd. Andere bedragen sparen is om administratieve redenen niet mogelijk. Mocht uw zoon/dochter toch niet meegaan op zomerkamp  wordt het gespaarde uiteraard terug gestort op uw bankrekening. Het is ook mogelijk om een gedeelte van het spaargeld te gebruiken voor de bijdrage voor het groepsweekend, mits uw zoon/dochter wel mee gaat op groepsweekend. Wij verzoeken u vriendelijk om  via de email of telefonisch de penningmeester hiervan op de hoogte te stellen.