Informatie

Onze vereniging bestaat, naast de jeugdleden, uit een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, bestaande uit:

  • Stafleden (direct leidinggevende) van diverse speltakken.
  • Het S.O.P. (Scouting Ondersteuning Ploeg)
  • Diverse bestuursleden
  • Praktijkbegeleiders

Alle bovengenoemde leden vormen samen de Groepsraad, waarin het beleid van onze groep wordt bepaald.
Alle belangrijke zaken worden afgestemd en er is overleg over alle gezamenlijke activiteiten. De leden van het Stichting- en Dagelijks bestuur worden hier telkens voor drie jaar gekozen.
Het Stichtingsbestuur is in juridisch opzicht verantwoordelijk voor de financiële en de materiële zaken. Ook de sponsoring aan onze groep wordt hier gecoördineerd.
Het Dagelijks bestuur geeft leiding aan de staf en overige leden binnen onze groep, behartigt naar buiten toe alle belangen. Het stimuleert en/of organiseert alle gezamenlijke activiteiten en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de diverse speltakken.
De Praktijkbegeleiders ondersteunen de stafleden bij het verwerven van de benodigde competenties. Ze dragen zorg voor de individuele deskundigheidsbevordering van de stafleden, zodat men de activiteiten binnen de activiteitengebieden goed kan voorbereiden en er een leuk scoutingspel gespeeld kan worden.
Het S.O.P.-team ondersteunt de stafleden middels klein onderhoud, schoonhouden van ons gebouw en zorgt voor de inwendige mens op kamp, weekend en tijdens diverse gelegenheden.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!